AXA-MBASK
AXA-MBASK

APTEKIM sığorta məhsulu

APTEKIM sığorta məhsulu

Təminatlar:

 • Yanğın
 • Partlayış
 • Daxili su basma
 • Zəlzələ
 • Üçüncü şəxslərin qərəzli qanuna zidd olan hərəkətləri
 • Sındırmaqla oğurluq
 • Hər hansı təsadüfi hadisələr nəticəsində şüşə vitrin,
 • Qapı və pəncərələrin sınması
 • Eləcədə, Əczaçının və ya digər işçi heyətinin etinasız səhvi, xətası və ya yalnış məsləhəti nəticəsində müştərilərdə səhhət pozuntusununun əmələ gəlməsi ilə əlaqəli aptek sahibinin, əczaçının və ya digər işçi heyətinin mülki məsuliyyətinin yaranması

  Sığorta şərtləri:

  Sığorta hadisəsi baş verdiyi zaman sığorta ödənişi rəsmi sənədlər və / və ya daxili sənədləşməyə əsasən həyata keçiriləcək.

  Sığorta hadisəsi baş verən zaman mallara və İçindəkilərə, yəni mebelə, elektron cihazlara, avadanlıqlara və təsərrüfat inventarına dəymiş zərərlə bağlı sığorta ödənişi, sığorta müqaviləsində göstərilən limitləri aşmamaq sərti ilə rəsmi sənədlərdə və ya daxili sənədləşmədə əks olunan məbləğlərə uyğun həyata keçiriləcək. Sığorta hadisəsi üzrə ödəniş heç bir halda müqavilədə göstərilən limitlərdən çox ola bilməz. Oğurluq hadisəsi baş veridiyi halda lazımı olan sənədlər (məsələn: cinayət işinin başlanması haqqında qərar və s.) Sığortalı tərəfindən təqdimolunmalıdır.

  SEÇİM1 SEÇİM2
  --------

  İş vaxtı saat 08:30 - 21:00.
  İstirahətsiz və fasiləsiz. Bayram günləri daxil olmaqla.

  Yüksək səviyyədə təminat verilir. Bütün sığorta növləri tərəfimizdən 24 saat ərzində istər iş yerinizdə, istərsədə evinizdə sizin təklifinizlə sığortalanır.

  Mob: 050 210 97 26
  Mob: 055 431 86 54
  Mob: 070 880 17 21
  0fis:
  Email: ali.mahmudlu@rambler.ru
  Email: ali.mahmudlu@axambask.net

  ______________________________________________________________________________