AXA-MBASK
AXA-MBASK

İCBARİ SIĞORTA

Tariflər

S.n.Avtonəqliyyat vasitəsinin növü.

1. Minik avtomobillərinin və onların bazasında istehsali edilmiş digər avtonəqliyyat vasitələri – mühərriklərinin həcminə görə:

Əmsallar Sığorta haqqı
50 sm3 – 1500 sm3 1 50
50 sm3 – 1500 sm3 1 50
1501 sm3 – 2000 sm3 1,5 75
2001 sm3 – 2500 sm3 2 100
2501 sm3 – 3000 sm3 2,5 125
3001 sm3 – 3500 sm3 3 150
3501 sm3 – 4000 sm3 3,5 175
4001 sm3 – 4500 sm3 4 200
4501 sm3 – 5000 sm3 4,5 225
5000 sm3 – dən çox 5 250

2. Avtobuslar, mikroavtobuslar və onların bazasında istehsal edilmiş digər avtonəqliyyat vasitələri – sərnişin yerlərinin sayına görə:

9 – 16 3 150
16 – dan artıq 4 200

3. Yük avtomobilləri və onların bazasında istehsal edilmiş digər avtonəqliyyat vasitələri – icazə verilən maksimum kütləsinə görə:

3500 kq-dan çox olmadıqda 3 150
3501 kq – 7 000 kq 4 200
7000 kq – dan yuxarı 5 250

4. Motosikletlər və motorollerlər

1 50

5. Qoşqular və yarımqoşqular

0,5 25

6. Traktorlar, yol-tikinti işlərində, meşə və kənd təsərrüfatında istifadə olunan avtonəqliyyat vasitələri

1 50

7. Trolleybuslar və tramvaylar

2 100

Avtonəqliyyat vasitəsinin sahibi hüquqi şəxs olduqda 20% yükləmə tətbiq olunur.

İl ərzinde qəza törətməyən sürüçülərə 10%-ə qədər endirim.

______________________________________________________________________________