AXA-MBASK
AXA-MBASK

SEÇİM 1
Əsas təminat Sığorta məbləği
Üçüncü şəxslər qarışında mülki məsuliyyətin könüllü sığortası AZN 500
Əlavə təminatlar
Avtomobilə dəymiş zərərə görə əlavə təminat AZN 500
Hadisədən sonra sərnişin nəqliyyatından istifadə ilə bağlı xərclər üzrə təminat Hər bir avtomobil sahibinə: 50 AZN Bir hadisə üzrə cəmi: 250 AZN
Sığorta ödənişinin verilməsi üçün tələb olunan sənədlərin toplanması xərcləri üzrə əlavə təminat Hər bir hadisə üzrə: AZN 100
SIĞORTA HAQQI AZN 49
______________________________________________________________________________
SEÇİM 2
Əsas təminat Sığorta məbləği
Üçüncü şəxszlər qarışında mülki məsuliyyətin könüllü sığortası AZN 500
Əlavə təminatlar
Avtomobilə dəymiş zərərə görə əlavə təminat AZN 1000
Hadisədən sonra sərnişin nəqliyyatından istifadə ilə bağlı xərclər üzrə təminat Hər bir avtomobil sahibinə: 50 AZN Bir hadisə üzrə cəmi: 250 AZN
Sığorta ödənişinin verilməsi üçün tələb olunan sənədlərin toplanması xərcləri üzrə əlavə təminat Hər bir hadisə üzrə: AZN 100
SIĞORTA HAQQI AZN 79
______________________________________________________________________________
SEÇİM 3
Əsas təminat Sığorta məbləği
Üçüncü şəxszlər qarışında mülki məsuliyyətin könüllü sığortası AZN 500
Əlavə təminatlar
Avtomobilə dəymiş zərərə görə əlavə təminat AZN 1500
Hadisədən sonra sərnişin nəqliyyatından istifadə ilə bağlı xərclər üzrə təminat Hər bir avtomobil sahibinə: 50 AZN Bir hadisə üzrə cəmi: 250 AZN
Sığorta ödənişinin verilməsi üçün tələb olunan sənədlərin toplanması xərcləri üzrə əlavə təminat Hər bir hadisə üzrə: AZN 100
SIĞORTA HAQQI AZN 99

______________________________________________________________________________