AXA-MBASK
AXA-MBASK

+5 SIĞORTA PAKETİ

Sığorta hadisəsi baş verəndən dərhal sonra zərər çəkmiş avtomobil sahiblərinin rahatlığını təmin etmək məqsədilə aşağıda sadalanan imtiyazlar ilə təminat verilir:

Hər bir avtomobil sahibinə nəqliyyat xərclərini qarşılaması üçün 50 Azn məbləğində nağd pul
Bir hadisə üzrə maksimal limit 250 Azn

Sığorta ödənişinin vеrilməsi üçün tələb olunan sənədlərin toplanması üzrə xərclərə dair təminat:

Bir hadisə üzrə 100 AZN

Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası limitindən əlavə olaraq 500 AZN məbləğində təminat

+ 5 sığorta paketin qiyməti 5 AZN

______________________________________________________________________________