AXA-MBASK
AXA-MBASK

AXA MBASK SIĞORTA ŞIRKƏTININ SIĞORTA HADISƏLƏRININ TƏNZIMLƏNMƏSI ÜZRƏ PROSEDURU

Sığorta hadisələri barədə bütün ərizələrə "Sığorta hadisələrinin tənzimlənməsi üzrə Prosedura" ( QSD 75-01) əsasən baxılır.

Bu Prosedura görə bütün sığorta hadisələri aşağıdakı kimi tənzimlənir*:

Sağlam həyat

* Bu blok-sxem sığorta hadisələrinin tənzimlənməsi üzrə Prosedura (QSD 75-01) əlavə olunan blok-sxemin sadələşdirilmiş versiyasıdır. Hər bir işin baxılması İSO 9001:2000 keyfiyyət standartının tələblərinə uyğun olaraq tərtib olunmuş, AXA MBASK Sığorta Şirkətinin İH-nin sədri C.Məlikov tərəfindən təsdiqlənmiş sığorta hadisələrinin tənzimlənməsi üzrə Prosedurun ( QSD 75-01) tam versiyasına əsasən həyata keçirilir.

QEYD:

Ödəniş/imtina barədə qərar tələb olunan BÜTÜN sənədlər müştəri tərəfindən təqdim etdiyi andan etibarən 3 gün ərzində qəbul edilir.

Vaxta qənaət etmək məqsədi ilə zərərin ilkin qiymətləndirilməsi hadisə üzrə qərarın qəbul edilməsi gözlənilmədən qəzanın ertəsi günü başlayır.

Ödəniş zərərin məbləği təyin olunan andan etibarən 2 həftədən gec olmayaraq aparılır. Sığorta hadisələrinin tənzimlənməsi zamanı hər hansı problemlər yaranarkən Siz Sığorta Ödənişləri Departamentinə daxil olmayan Müştəri Xidmətləri Şöbəsinə aşağıda göstərilən ünvana və ya aşağıda göstərilən elektron əlaqə ilə "onlayn" şikayətlə müraciət edə bilərsiniz. Şikayətlə onlayn müraciət etmək.